💌 HTTP Protokolü

HTTP protokolü nedir, nasıl kullanılır

💎 HTTP İstek Türleri

👮‍♂️ Get

👨‍💼 Post

Sadece veri almak için kullanılır, verileri değiştiremez

Sunucudaki verileri değiştirmek için kullanılır (GET kullanamazsın)

Ön belleğe alınabilir

Ön belleğe alınamaz

Tarayıcının geçmişinde saklanabilir

Tarayıcı geçmişinde saklanmaz

Yer imlerine kaydedilebilir

Yer imlerine kaydedilemez

Hassas veriler ile uğraşılırken kullanılmamalıdır

-

Uzunluk sınırlandırması vardır

Veri uzunluğu sınırlaması yoktur

👮‍♂️ Get Request

/test/demo_form.php?name1=value1&name2=value2 <!-- URL örneği -->

🧱 Head Request

  • Get request yapısına alttakiler hariç benzer

  • Sonuç bilgisine body içeriği olmaz

  • İlk gelen verileri alır. (Users ile istek atılırsa sadece user alır, hepsini almaz)

  • Yüksek boyutlu veriler için tercih edilen bir yapıdır

👨‍⚖️ Post Request

POST /test/demo_form.php HTTP/1.1
Host: w3schools.com
name1=value1&name2=value2

👩‍⚖️ Put Request

  • Post request yapısına alttakiler hariç benzer

  • Tekrarlı kullanımında aynı sonuçları döndürür

📢 POST request'in tekrarlı kullanılmasının yan etkileri vardır.

🆚 Get vs Post Detaylı

Case

GET

POST

BACK button/Reload

Harmless

Data will be re-submitted (the browser should alert the user that the data are about to be re-submitted)

Bookmarked

Can be bookmarked

Cannot be bookmarked

Cached

Can be cached

Not cached

Encoding type

application/x-www-form-urlencoded

application/x-www-form-urlencoded or multipart/form-data. Use multipart encoding for binary data

History

Parameters remain in browser history

Parameters are not saved in browser history

Restrictions on data length

Yes, when sending data, the GET method adds the data to the URL; and the length of a URL is limited (maximum URL length is 2048 characters)

No restrictions

Restrictions on data type

Only ASCII characters allowed

No restrictions. Binary data is also allowed

Security

GET is less secure compared to POST because data sent is part of the URL Never use GET when sending passwords or other sensitive information!

POST is a little safer than GET because the parameters are not stored in browser history or in web server logs

Visibility

Data is visible to everyone in the URL

Data is not displayed in the URL

🌎 Online HTTP İsteği Atma

  • POST / PUT metotları için Content alanına JSON verisi yazılır

  • GET / HEAD metotları için URL alnına query eklenir

🔗 Faydalı Bağlantılar