Links
💌

HTTP Protokolü

HTTP protokolü nedir, nasıl kullanılır

💎 HTTP İstek Türleri

👮‍♂️ Get
👨‍💼 Post
Sadece veri almak için kullanılır, verileri değiştiremez
Sunucudaki verileri değiştirmek için kullanılır (GET kullanamazsın)
Ön belleğe alınabilir
Ön belleğe alınamaz
Tarayıcının geçmişinde saklanabilir
Tarayıcı geçmişinde saklanmaz
Yer imlerine kaydedilebilir
Yer imlerine kaydedilemez
Hassas veriler ile uğraşılırken kullanılmamalıdır
-
Uzunluk sınırlandırması vardır
Veri uzunluğu sınırlaması yoktur

👮‍♂️ Get Request

/test/demo_form.php?name1=value1&name2=value2 <!-- URL örneği -->

🧱 Head Request

  • Get request yapısına alttakiler hariç benzer
  • Sonuç bilgisine body içeriği olmaz
  • İlk gelen verileri alır. (Users ile istek atılırsa sadece user alır, hepsini almaz)
  • Yüksek boyutlu veriler için tercih edilen bir yapıdır

👨‍⚖️ Post Request

POST /test/demo_form.php HTTP/1.1
Host: w3schools.com
name1=value1&name2=value2

👩‍⚖️ Put Request

  • Post request yapısına alttakiler hariç benzer
  • Tekrarlı kullanımında aynı sonuçları döndürür
📢 POST request'in tekrarlı kullanılmasının yan etkileri vardır.

🆚 Get vs Post Detaylı

Case
GET
POST
BACK button/Reload
Harmless
Data will be re-submitted (the browser should alert the user that the data are about to be re-submitted)
Bookmarked
Can be bookmarked
Cannot be bookmarked
Cached
Can be cached
Not cached
Encoding type
application/x-www-form-urlencoded
application/x-www-form-urlencoded or multipart/form-data. Use multipart encoding for binary data
History
Parameters remain in browser history
Parameters are not saved in browser history
Restrictions on data length
Yes, when sending data, the GET method adds the data to the URL; and the length of a URL is limited (maximum URL length is 2048 characters)
No restrictions
Restrictions on data type
Only ASCII characters allowed
No restrictions. Binary data is also allowed
Security
GET is less secure compared to POST because data sent is part of the URL Never use GET when sending passwords or other sensitive information!
POST is a little safer than GET because the parameters are not stored in browser history or in web server logs
Visibility
Data is visible to everyone in the URL
Data is not displayed in the URL

🌎 Online HTTP İsteği Atma

  • POST / PUT metotları için Content alanına JSON verisi yazılır
  • GET / HEAD metotları için URL alnına query eklenir

🔗 Faydalı Bağlantılar