🐜 Ant Design

🚩 İzlenecek Yol

🧱 Temel Kavramlar

💎 Konu

📝 Açıklama

🤵 Avatar

Resim veya logo eklemek için

👨‍🎨 Layout

Sayfa yapısı ve tasarımı

🏹 Navigation

Sayfa yönlendirmesi

👨‍🎨 Drawer

Çizim ve kenardan çıkan pencereler

💳 Card

Kart tasarımları

📋 Grid

Tablosal tasarımlar

🍢 Divide

Yatay veya dikey çizgi, ayırma işlemleri için kullanılır

⬆️ Back Top

Yukarı yönlendirme butonu