🥴
Karışık Notlar
Web programlama için karışık notlar

⭐ Faydalı Teknolojiler

CSS Notları

  • width: 1vw Ekranın genişliğinin 100'de 1'ini temsil eder
  • height: 1vh Ekranın yüksekliğinin 100'de 1'ini temsil eder
  • em, rem Fonta oranla boyut belirtme

Faydalı Linkler

Arkaplaba Ortalanmış Resim Ekleme

1
.add-image { background-image: url(url); background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center;}
Copied!

Ekranın Tam Ortasına Alma

1
.centered { position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);}
Copied!

İçeriklerini Merkeze konumlandırma

1
.centered-content { display: flex; align-items: center; justify-content: center;}
Copied!

Animasyon (Transition)

Tüm eylemleri için animasyon
1
transition: all 1.1s ease-in-out;
Copied!

VsCode Eklentileri

Code runner ek ayarı

HTML dosyalarını tarayıcı ile çalıştırmak için alttaki kodu vscode json ayarlarına eklemeniz gerekmekte.
1
"code-runner.executorMap": { "html": "start $fileName" }
Copied!

Web Automation (Web Otomasyaonu)

Web otomasyonu için selenium ide kullanılmaktadır.
  • Chrome için eklentisini buraya tıklayarak indirebilirsin.
  • Örnek video için buraya bakabilirsin.

Faydalı Bileşenler

  • WYSIWYG anında derlenmesine verilen isim

Faydalı Araçlar

İlham Verici Çalışmalar

Karma Linkler

  • Netlify & Heroku ücretsiz github entegrasyonlu site sunucuları
Last modified 1yr ago