Links
🐜

Ant Design

🚩 İzlenecek Yol

🧱 Temel Kavramlar

💎 Konu
📝 Açıklama
Resim veya logo eklemek için
Sayfa yapısı ve tasarımı
Sayfa yönlendirmesi
Çizim ve kenardan çıkan pencereler
💳 Card
Kart tasarımları
📋 Grid
Tablosal tasarımlar
Yatay veya dikey çizgi, ayırma işlemleri için kullanılır
Yukarı yönlendirme butonu
Last modified 3yr ago