Links
🐞

Wordpress Hata Notları

Wordpress kullanımı sırasında oluşan sorunlara çözümlerim

❌ Unable to create directory wp-content/uploads/2019/04. Is its parent directory writable by the server

Bu hata dizin ve dosya yetki sorunlarından kaynaklanır. 🚧 Wordpress Dosyalarının İndirilmesi ve Hazırlanması aşamasındaki izinleri düzgün tamamladığınızdan emin olun.
  • Wordpress'in kullanıcı adı deamon olarak geçer
  • Her dizinin 755 yetkisine (Create & Delete)
  • Her dosyanın 644 yetkisine (Read & Write)
sahip olması gerekir
Linux için chmod 755 <dizin_yolu> | chmod 644 <dosya_yolu> komutunu kullanabilirsin

❌ You won’t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials

Çözüm için wp-config.php dosyanıza define('FS_METHOD', 'direct'); satırını ekleyin.
wp-config.php dosyası XAMPP'ın kurulu olduğu dizindeki htdocs/wordpress/ yolundadır.